ZESPOŁOWY

Proponujemy dla:

  • zespołów projektowych
  • sprzedażowych
  • handlowych
  • pracowniczych

Skoncentrowanych na realizacji wspólnego celu biznesowego.

Coaching zespołowy

GRUPOWY

Proponujemy dla:

  • współpracowników biznesowych
  • pracowników pracujących na różnych celach biznesowych w jednej organizacji
  • niezależnych osób, chętnych do pracy w grupie nad rozwojem osobistym

Coaching grupowy

INDYWIDUALNY

Proponujemy dla:

  • kadry zarządzającej
  • menedżerów wyższego szczebla
  • właścicieli firm

osób chcących zrealizować swoje cele biznesowe lub prywatne.

Coaching indywidualny