Szkolenia / Warsztaty

Nasze warsztaty są bardzo ekscytującym przeżyciem dla uczestników.

Podczas szkoleń  zapewniamy przestrzeń na refleksję, doświadczanie oraz dostarczamy najnowszą wiedzę. Dbamy o jak najlepsze dopasowanie programu warsztatu do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. Każde szkolenie jest zaprojektowane pod konkretne potrzeby ludzi i organizacji.

W naszych warsztatach wykorzystujemy licencjonowane gry szkoleniowe, które są świetnym początkiem do refleksji i wyciągania wniosków. Wspieramy mocne strony uczestników naszych warsztatów pracując z metaforą, metodą dramy oraz korzystając z licencjonowanych narzędzi badających siłę i odporność psychiczną. Budujemy szkolenia wykorzystując elementy rywalizacji, aby zwiększyć zaangażowanie oraz zapamiętywanie poznanych technik i narzędzi.

Wspieramy działy HR w najnowocześniejszych rozwiązaniach. Jesteśmy konsultantami, którym warto zaufać. Mamy wiedzę i doświadczenie, którym chętnie się dzielimy.

Szkolimy menedżerów w kluczowych kompetencjach XXI w. zwanymi 5 razy K : kierowanie sobą, krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja, kooperacja.

Nasi klienci dokonują własnych odkryć i spoglądają na siebie oraz zespół z nowej, szerszej perspektywy. Z radością wyzwalają własny potencjał co przekłada się na wewnętrzną silną motywację do działania. Niesie to za sobą widoczne efekty motywacji do nowych działań.

Konsultacje

Pracujemy z naszymi klientami od pogłębionego badania potrzeb w organizacji na kilku polach, głównie atutów i rezerw kompetencyjnych. Analizujemy realne sytuacje w firmie, relacje pracownicze oraz poziom satysfakcji menedżerów z ich sposobu zarządzania.

Stosujemy narzędzia analizy firmy przyglądając się uzyskiwanym efektom biznesowym. Ważnymi czynnikami analizy są dla nas również stopień osiągania celów przez organizacje i menedżerów.

Przeprowadzamy indywidualne rozmowy ze sponsorami procesów rozwojowych oraz uczestnikami tych procesów.

link więcej info fris.pl

Coaching

ZESPOŁOWY

Przeprowadzamy zespół przez proces od wyznaczenia celu przez spojrzenie na rzeczywistość, wybranie opcji oraz zaplanowanie kolejnych kroków do realizacji celu.

Zespół ma możliwość podczas 5 spotkań zdiagnozować co nie działa, jakie obszary są mocne oraz jakie działania może podjąć aby zrealizować założony cel lub cele.

Ten rodzaj coachingu proponujemy dla:

  • zespołów projektowych
  • sprzedażowych
  • handlowych
  • pracowniczych

Skoncentrowanych na realizacji wspólnego celu biznesowego.

Coaching zespołowy

GRUPOWY

Ten rodzaj coachingu pozwala na wypracowanie planu działania i realizację celu opartą na indywidualnych celach uczestnika. Dzięki dobrze skonstruowanym pytaniom coachingowym wspieramy i pobudzamy do refleksji. Cieszy nas sukces, który osiągają nasi klienci po procesie coachingowym.

Ten rodzaj coachingu proponujemy dla:

  • współpracowników biznesowych
  • pracowników jednej firmy pracujących na różnych celach biznesowych
  • niezależnych osób, chętnych do pracy w grupie nad rozwojem osobistym

Coaching grupowy

INDYWIDUALNY

Bardzo efektywny i dopasowany do indywidualnych potrzeb rodzaj spotkań coachingowych.  W ramach coachingu indywidualnego proponujemy od 5 do 10 spotkań. Jest to bardzo efektywny proces, który pozwala na realizację założonego celu.

Szczególnie proponujemy dla:

  • kadry zarządzającej
  • menedżerów wyższego szczebla
  • właścicieli firm

oraz osób chcących zrealizować swoje cele biznesowe lub prywatne.

Coaching indywidualny

O Nas

Boguś Michalak

Boguś Michalak  Trener Biznesu, Konsultant, Coach.

Inicjator i koordynator comiesięcznych spotkań dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym i sympatyków coachingu w ramach Coaching Szczecin.

bogus.michalak@MOREpracownia.pl
tel 605 642 288

Biega i uprawia triathlon. Jest pomysłodawcą akcji Cisnę na Sześć godzin  –  przewodzi ekipie, która wspiera uczestników szczecińskiego maratonu przed i podczas zawodów, zamykając stawkę biegaczy w oficjalnym limicie sześciu godzin.

Joanna Michalak

Joanna Michalak Menedżer, Trener Biznesu, Coach.
Wykładowca w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu na kierunku  Akademia Coachingu i Mentoringu, Akademia Trenera, Psychologia Zarządzania.

joanna.michalak@MOREpracownia.pl
tel 607 424 305

MORE. Pracownia Szkoleń i Coachingu
ul. Żołnierska 53/ p.303
71-210 Szczecin

info@MOREpracownia.pl