Konsultacje

Pracujemy z naszymi klientami od pogłębionego badania potrzeb w organizacji na kilku polach, głównie atutów i rezerw kompetencyjnych. Analizujemy realne sytuacje w firmie, relacje pracownicze oraz poziom satysfakcji menedżerów z ich sposobu zarządzania.

Stosujemy narzędzia analizy firmy przyglądając się uzyskiwanym efektom biznesowym. Ważnymi czynnikami analizy są dla nas również stopień osiągania celów przez organizacje i menedżerów.

Przeprowadzamy indywidualne rozmowy ze sponsorami procesów rozwojowych oraz uczestnikami tych procesów.

link więcej info fris.pl