Narzędzia diagnostyczne i rozwojowe:

Jesteśmy certyfikowanymi Trenerami i prowadzimy konsultacje rozwojowe:

  • Style Przywództwa
  • Siła i Odporność Psychiczna
  • Style Myślenia i Działania – FRIS
  • Extended DISC

Facebook