Coaching

ZESPOŁOWY

Przeprowadzamy zespół przez proces od wyznaczenia celu przez spojrzenie na rzeczywistość, wybranie opcji oraz zaplanowanie kolejnych kroków do realizacji celu.

Zespół ma możliwość podczas 5 spotkań zdiagnozować co nie działa, jakie obszary są mocne oraz jakie działania może podjąć aby zrealizować założony cel lub cele.

Ten rodzaj coachingu proponujemy dla:

  • zespołów projektowych
  • sprzedażowych
  • handlowych
  • pracowniczych

Skoncentrowanych na realizacji wspólnego celu biznesowego.

Coaching zespołowy

GRUPOWY

Ten rodzaj coachingu pozwala na wypracowanie planu działania i realizację celu opartą na indywidualnych celach uczestnika. Dzięki dobrze skonstruowanym pytaniom coachingowym wspieramy i pobudzamy do refleksji. Cieszy nas sukces, który osiągają nasi klienci po procesie coachingowym.

Ten rodzaj coachingu proponujemy dla:

  • współpracowników biznesowych
  • pracowników jednej firmy pracujących na różnych celach biznesowych
  • niezależnych osób, chętnych do pracy w grupie nad rozwojem osobistym

Coaching grupowy

INDYWIDUALNY

Bardzo efektywny i dopasowany do indywidualnych potrzeb rodzaj spotkań coachingowych.  W ramach coachingu indywidualnego proponujemy od 5 do 10 spotkań. Jest to bardzo efektywny proces, który pozwala na realizację założonego celu.

Szczególnie proponujemy dla:

  • kadry zarządzającej
  • menedżerów wyższego szczebla
  • właścicieli firm

oraz osób chcących zrealizować swoje cele biznesowe lub prywatne.

Coaching indywidualny